นายกฯ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นายกฯ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

487
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำและการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณากฎหมายหลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชกฤษฎีกาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้ที่ร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติและรับทราบรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการและสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการยกเลิกสำเนาเอกสาร
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...