โปรดเกล้าฯนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเฝ้า

โปรดเกล้าฯนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเฝ้า

637

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...