สมเด็จพระเทพ เสด็จฯศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center

623

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสวนแปลงเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยปลูกผักสวนครัวออร์แกนิก กิจกรรมปลูกมะเขือเทศกลับหัว ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด ประหยัดดินและปุ๋ย

และทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ ต้นยางนา สื่ออะคิมิดิส สื่อรอกสามระบบ และจักรยานล้อเหลี่ยม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...