สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯมหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯมหาวิทยาลัยมหิดล

466

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จไปคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเจิมป้ายนามอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...