สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดประชุม Thailand-Japan Student Science Fair 2018

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดประชุม Thailand-Japan Student Science Fair 2018

626

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2018

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

 

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.สร.ศธ
Comments
Loading...