โปรดเกล้าฯ นายก อบต.กระแสบน เฝ้า

โปรดเกล้าฯ นายก อบต.กระแสบน เฝ้า

553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...