สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตรอินทรีย์

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตรอินทรีย์

541

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์

ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 500 ตัว ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ศูนย์การเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ภายในหน่วยทหาร

80%
Awesome
  • Design
Source เกษตรก้าวไกล
Comments
Loading...