โปรดเกล้าฯสมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงวางพวงมาลา

โปรดเกล้าฯสมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงวางพวงมาลา

447

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม8 เขตบางพลัด

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...