โปรดเกล้าฯพระองค์โสม เสด็จฯในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

โปรดเกล้าฯพระองค์โสม เสด็จฯในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

661

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรสด็จแทนพระองค์ไปยังพระวิหารหลวง

โปรดเกล้าฯพระองค์โสม เสด็จฯพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...