Daily Archives

มิถุนายน 11, 2018 | 19:46

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส…

นายกฯนั่งรถไฟตรวจโครงการรถไฟรางคู่

นายกรัฐมนตรีตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ (ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ) หนึ่งในการพัฒนาระบบคมนาคมทางราง เชื่อมต่อการเดินทาง เดินหน้ารถไฟทางคู่สายเหนือ ยกระดับบริการโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค…

บิ๊กตู่ฝากประชาชนช่วยชุมชนตนเองเข้มแข็ง

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…

โปรดเกล้าฯให้แสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ…

บิ๊กตู่อ้อนคนพิจิตร”ไม่ได้มาหาเสียง”

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.พิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” เผยรัฐบาลจะพิจารณาสนับสนุนโครงการเร่งด่วนที่ไม่มีในแผนงาน โดยขอให้การใช้งบประมาณเกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ…

ไฟไหม้โกดังเก็บบัตรเลือกตั้งอิรัก!!

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของอิรักหลังจากมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่รัฐบาลระบุว่าบัตรเลือกตั้งไม่ได้รับความเสียหายสามารถขนย้ายออกไปได้ทันท่วงที…

บิ๊กตู่นมัสการหลวงพ่อเพชรเยี่ยมบึงสีไฟ

นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนที่บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร วันนี้ช่วงเช้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย…

นครสวรรค์เสนอเป็นฐานชีวภาพไบโอฮับ

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้เตรียมความพร้อมวางยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย…