บิ๊กตู่นมัสการหลวงพ่อเพชรเยี่ยมบึงสีไฟ

บิ๊กตู่นมัสการหลวงพ่อเพชรเยี่ยมบึงสีไฟ

411

นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนที่บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

วันนี้ช่วงเช้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้านมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพิจิตรให้ความเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเดินทางมายังบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อพบปะประชาชนและเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกและถูกตะกอนดินทับถมเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำท่วม น้ำหลากได้

โดยมีประชาชนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร เช่น การดำเนินงานของวิทยาลัยผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล จังหวัดพิจิตร การทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อของชุมชนวัดดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมคุณธรรม รวมถึงการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิจิตรตามแนวคิด พิจิตรเมืองเล็กแต่น่ารัก เช่น ย่านเก่าวังกรด บ้างดงโฮจิมินห์ และวัดโพธ์ประทับช้าง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...