สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม"

452

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินธุรกิจ 140 ปี ของ บี.กริม ในประเทศไทย โดยนิทรรศการฯ จัดแสดงเป็น 2 ส่วน ได้แก่ “เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม” ที่ได้รวบรวมข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านการสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน อายุเก่าแก่กว่า 160 ปี จำนวน 50 ชิ้น จาก 232 ชิ้น ซึ่งหาดูได้ยาก

โดยมีหลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้ง บี.กริม, หลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยาม, หลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยาม และชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอก รวมทั้ง ซองจดหมาย ตราประทับ ตราไปรษณียากร การ์ดไปรษณียบัตร และไปรษณียบัตรรูปภาพ ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งการมีตัวตนอยู่จริงของบุคคลสำคัญ ที่สะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การคมนาคม และสภาพสังคมของทั้งสองประเทศ

ส่วนการจัดแสดงงานศิลปะโดยศิลปินไทยร่วมสมัย 15 ท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี อันเป็นแนวคิดที่ บี.กริม ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจจวบจนปัจจุบัน

โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานฯ จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการฯได้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...