องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

625

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พร้อมกับมอบพันธุ์พืชให้กับราษฎร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านอัยจาดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรและประเทศชาติ

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...