ชาวอรัญฯยื่นรายชื่อร้องผู้ว่าฯระงับโรงไฟฟ้าชีวมวล!

ชาวอรัญฯยื่นรายชื่อร้องผู้ว่าฯระงับโรงไฟฟ้าชีวมวล

638

ชาวบ้านจากอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เรียกร้องให้ยุติโครงการสร้างโรงไฟฟ้า หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ชาวบ้านจากตำบลหันทราย อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วได้รวบรวมรายชื่อ 2,685 รายชื่อ ยื่นต่อนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของเอกชน เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งไม่มีการทำประชาคมและขอให้ยุติโครงการดังกล่าว จากนั้นนายพรพจน์ได้เปิดห้องประชุมปางสีดาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มชาวบ้าน พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจ และทหาร

นายพรพจน์ เพ็ญพาสผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวกับชาวบ้านอรัญฯว่า จะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอของชาวบ้านส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา เพราะอยู่ในขั้นตอนเพิ่งเริ่มดำเนินการ และอยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของทางราชการที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนในการดูแลความปลอดภัย คุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...