บิ๊กตู่ย่ำค่ำเดินตลาดประชารัฐนครสวรรค์!!

บิ๊กตู่ย่ำค่ำเดินตลาดประชารัฐนครสวรรค์

552

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว จ.นครสวรรค์ ชื่นชมการรักษาวัฒนธรรมไทย ที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชน สามารถนำวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครนครสวรรค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารจังหวัด ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนมารอให้การต้อนรับ

เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาถึง ได้ชมการแสดงเชิดสิงโตจากคณะสิงโตกว๋องสิวนครสวรรค์  เพื่อแสดงความเคารพและอวยพรให้นายกรัฐมนตรี  จากนั้น น้องโนเกีย ลิเกรุ่นจิ๋ว จากคณะศรรามน้ำเพ็ชร  เป็นตัวแทนลิเก 4 จังหวัด ร้องกลอนลิเกต้อนรับนายกรัฐมนตรี  ต่อด้วยชมการแสดงจากชมรมวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ การแสดงอังกะลุง ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาโพธิ์

พร้อมกันนี้ นางสาวนฤมล  วิชาพร นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้มอบภาพวาดเหมือนจริงให้แก่นายกรัฐมนตรี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โอกาสนี้  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่ได้มีการรักษาวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงลิเก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงรำวงย้อนยุคซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถนำวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้  โดยสอดคล้องกับโครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งต่อยอดสู่การสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน

จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินมายังบริเวณเวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อชมการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) รำถวายมือ และชมการแสดงลิเกของคณะลิเก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร  และกำแพงเพชร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะทักทายผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่มารอให้การต้อนรับตลอดเส้นทางของร้านค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว อย่างเป็นกันเอง

สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสี่แควแห่งนี้ เป็นการพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ในการจัดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมเยาวชน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนให้เป็นที่รู้จักและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดเก่าที่มีเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์สืบทอดกันมายาวนาน ที่สามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักได้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...