ปธน.เมียนมาร์เยือนไทยวันนี้

ปธน.เมียนมาร์เยือนไทยวันนี้

644

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ด้วย

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.นายอูมินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ การหารือเต็มคณะ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า และการแถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรีหลัง  โดยในช่วงค่ำ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และภริยา และคณะ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก

การเยือนไทยครั้งนี้ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นับเป็นการเยือนทางการระดับทวิภาคีต่างประเทศครั้งแรกหลังจากดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา ซึ่งมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้น และในปีนี้ (2561) ยังครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมาร์ การเยือนไทยครั้งนี้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในการร่วมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายติดตามความก้าวหน้าของความร่วมมือ และพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ให้ใกล้ชิดและตอบสนองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันการพัฒนาตามแนวชายแดน และความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อหลัง

โอกาสนี้ อูมินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยผู้นำประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ประกอบด้วย สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว นายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...