สองเกาหลีชื่นมื่นส่งนายทหารระดับสูงคุยกันรอบ 10 ปี

สองเกาหลีชื่นมื่นส่งนายทหารระดับสูงคุยกันรอบ 10 ปี

689

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ได้เริ่มต้นการเจรจาทางทหารระดับทั่วไปแล้วในหมู่บ้านปันมุนจอม บริเวณเขตปลอดทหาร เส้นขนานที่ 38 ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

การเจรจาทางทหารระดับสูงของสองเกาหลีมีขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกัน

คณะผู้แทนจากเกาหลีใต้มีจำนวน 5 คน นำโดยพลตรีคิมโดกยุน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวงกลาโหม ที่รับผิดชอบด้านการทหารระหว่างเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ส่วนคณะผู้แทนจากเกาหลีเหนือมีจำนวน 5 คนเช่นเดียวกัน โดยมี พลเอกอันอิกซานเป็นผู้นำในครั้งนี้

การเจรจาทางทหารระดับสูงของสองเกาหลีระบุว่าเพื่อปูทางการพบปะหารือกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศและเปิดช่องทางสายด่วนทางทหารระหว่างกัน

โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากทางเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์กับบรรดาผู้สื่อข่าวก่อนเข้าร่วมการเจรจาว่า พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับการบรรเทาความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลี และจะนัดหมายการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสองเกาหลีต่อไป นอกจากนี้ อาจมีการเจรจราเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ เช่น การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารด้านการทหารระหว่างสองเกาหลี การจัดการเจรจาทางทหารระหว่างสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ และการจัดตั้งสายด่วนระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย

80%
Awesome
  • Design
Source CXN
Comments
Loading...