เวียดนามขอบคุณไทยส่งเสริมเอกชนไทยไปลงทุน

เวียดนามขอบคุณไทยส่งเสริมเอกชนไทยไปลงทุน

1,070

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างการประชุม ACMECS

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.20 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกรี-ลา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุม ACMECS ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของอนุภูมิภาค ซึ่งนายเหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวชื่นชมต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของไทยและขอให้การประชุม ACMECS ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคี ผู้นำทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนาม ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการจัดทำแผนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะต่อไป

สำหรับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ไทยและเวียดนามสนับสนุนให้ใช้การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคมปีนี้ หารือและแสวงหามาตรการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ตามที่ตกลงกันไว้ โอกาสนี้ นายเหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น โดยเวียดนามยินดีดูแลดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยอย่างดี

ในช่วงท้าย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยง และความร่วมมือแห่งอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งไปด้วยกัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...