ไทยสปป.ลาวยกระดับความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ไทยสปป.ลาวยกระดับความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

901

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ระหว่างการประชุม ACMECS

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8  (ACMECS Summit)  ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกรีลา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ACMECS ในครั้งนี้ และกล่าวชื่นชมสปป.ลาว ที่ร่วมผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ และให้การสนับสนุน ACMECS Master Plan และ Bangkok Declaration  ซึ่งจะมีส่วนอย่างสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางของ ACMECS ในอนาคต นอกจากนี้ ไทยและสปป.ลาว ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและหลากหลาย โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากฝ่าย สปป.ลาว ในเรื่องดังกล่าวด้วย

ด้านนายทองลุน สีสุลิดนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว กล่าวแสดงความประทับใจต่อการจัดการประชุมฯ  ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว ในหลายด้านตลอดมา โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงสะพานและถนนสายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมโยงทางคมนาคมแบบไร้รอยต่อ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค  ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่กระชับความร่วมมือด้านพลังงานและการต่อต้านยาเสพติดด้วย   โดยนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ยืนยันที่จะยกระดับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ และส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของทั้งสองประเทศในทุกมิติต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...