ไทยเร่งเขมรเปิดด่านหนองเอี่ยนอรัญพร้อมเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง!!

ไทยเร่งเขมรเปิดด่านหนองเอี่ยนอรัญพร้อมเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

503

​สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี  ในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 และเข้าร่วม CEO Forum  ผู้นำ ACMECS  คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภูมิภาค ในการกำหนดทิศทาง และเสริมสร้างศักยภาพของ ACMECS ในอนาคต   ประเทศไทยในฐานะสมาชิก ACMECS พร้อมที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ อวยพรให้การประชุม CLMV ซึ่งกัมพูชาจัดคู่ขนานกับการประชุมสุดยอด ACMECS นั้น ขอให้ประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยการประชุม CLMV นั้นเป็นประโยชน์และสอดประสานไปกับการประชุม ACMECS ด้วย  สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทย สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและยินดีที่ได้ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8  ซึ่งกัมพูชาพร้อมสนับสนุนแผนแม่บท ACMECS  (ACMECS Master Plan) ซึ่งช่วยผลักดันความร่วมมือและสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ และการพัฒนาร่วมกันว่า  ไทยและกัมพูชาต้องเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รวมทั้งการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและประสบ สำหรับความร่วมมือด้านแรงงานนั้น  สมเด็จฯฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวยืนยันและพร้อมให้การสนับสนุนความตั้งใจของรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาเป็นไปด้วยดี

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่าย ยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อครอบคลุมทั้ง ถนน รางและเรือ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบระหว่างกัน  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันด้านการท่องเที่ยว และเห็นว่าโครงการเดินเรือชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าและการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค  โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตอบรับที่จะไปหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งของทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม ด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...