กาชาด ชวนร่วมสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

กาชาด ชวนร่วมสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี"

769

รงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงก่อตั้งมานานกว่า 115 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีสถานพยาบาลรักษายามเจ็บป่วย ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี มีผู้ป่วยในระบบประกันสังคมเลือกใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนี้มากกว่า 3 แสนคนต่อปี และมีแรงงานไทยและต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารักษาอีกจำนวนมาก

เพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา จึงปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานที่และบุคลากร สร้างศูนย์ฝึกแพทย์ และดำเนินโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป เช่น จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม , ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก , ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา , โครงการศรีราชาปลอดวัณโรค 84 พรรษา มหาราชินี , โครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วย การที่จะดำเนินงานต่างๆได้ จำเป็นต้องมีอาคาร บุคลากร และส่วนประกอบอื่นๆ

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” เป็นพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัย สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ทันกับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเป็นอาคารสูง 26 ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้างถึง 6,900 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 30 ยังขาดเงินทุนสนับสนุนอีกกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชดำริเรื่องการจัดหารายได้ เพื่อระดมทุนจัดสร้างอาคารให้เสร็จตามกำหนด คือปลายปี 2563 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนได้ 4 ช่องทาง

บริจาคโดยตรงกับฝ่ายการเงินและบัญชี ที่ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราช โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชี “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาหรือสแกนผ่าน QR Code

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...