พระองค์ภา เสด็จฯทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

พระองค์ภา เสด็จฯทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

981

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดย “กองทุนกำลังใจ” ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งขึ้น 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่เรือนจำให้เป็นพื้นที่เรียนรู้

โครงการดังกล่าวเป็นพระวิสัยทัศน์ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้ประทานคำแนะนำให้เกิดรูปแบบของการเกษตร 2 แนวทางในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งก่อประโยชน์แก่ทั้งผู้ต้องขัง และบุคคลภายนอก

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...