สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

by Aum
0 comment