สมเด็จพระสังฆราช ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรพระพุทธชินราช

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรพระพุทธชินราช

631

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงชุบน้ำพระพุทธมนต์ชำระแววพระเนตร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียร และทรงสวมพระรัศมีพระพุทธชินราช ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งจะได้เชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธชินราช ประจำกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมทั้งทรงเจิมป้ายหอพระ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...