พล.ต.อ.วสิษฐ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 88 ปี

พล.ต.อ.วสิษฐ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 88 ปี

496

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วย ที่โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวัย 88 ปี

พล.ต.อ.วสิษฐ เป็นผู้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะนายตำรวจราชสำนักประจำ และอดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และรมช.มหาดไทย นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นนักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตำรวจและอาชญากรรม โดยนำมาจากประสบการณ์จริง ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2541

พล.ต.อ. วสิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นบุตรของ คเชนทร์-เกษร เดชกุญชร มีอาชีพเป็นครู จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อ พ.ศ. 2487 และสำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร รุ่นลมหวล

การศึกษาต่อปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการตำรวจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา และจบหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 23)

ชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงทัศนา (บุนนาค) มีบุตร 2 คน คือ ว่าที่ร.ต.สุทรรศน์ เดชกุญชร และร.ต.ต.หญิง ปรีณาภา เดชกุญชรเส้นทางราชการ เริ่มจากเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2495 ต่อมาได้ลาออกไปสมัครเข้ารับราชการในกรมประมวลราชการแผ่นดิน (กรมประมวลข่าวกลาง) แล้วโอนไปรับราชการที่กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และย้ายไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปี พ.ศ. 2513

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...