สมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ติดตามโครงการในพระราชดำริ เขตบางนา

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ติดตามโครงการในพระราชดำริ เขตบางนา

683

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนเพี้ยนพิน อนุสรณ์ เขตบางนา โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดบางนานอก และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

โดยมีกิจกรรมปลาสวยงาม ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ การส่งเสริมอาชีพงานช่าง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหารและงานประดิษฐ์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง โครงการอาหารกลางวัน และทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมเพื่อเป็นที่ระลึก

 

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.บางนา
Comments
Loading...