พระเจ้าหลานเธอ เสด็จฯทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

471

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อประดิษฐานเป็นประธานวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเฝ้ารับเสด็จ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ตามที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงอาราธนา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...