สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

565

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพู ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...