สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระพุทธมนต์ คล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระพุทธมนต์คล้ายวันประสูติ

442

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการที่พระเถราจารย์และคณะสงฆ์วัดราชบพิธ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ได้รับของที่ระลึกซึ่งศิษยานุศิษย์สร้างถวาย สำหรับประทาน เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

80%
Awesome
  • Design
Source สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...