โพลชี้คนส่วนใหญ่ห่วงใย 13 ชีวิต ประดุจญาติมิตรในครอบครัว

โพลชี้คนส่วนใหญ่ห่วงใย 13 ชีวิต ประดุจญาติมิตรในครอบครัว

643

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องโพล ความห่วงใย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน1,044 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 24-27 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 สนใจติดตามข่าวช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง เชียงราย ในขณะที่เพียงร้อยละ 2.7 ไม่ได้สนใจติดตาม

ที่น่าพิจารณาคือเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.4 ติดตามข่าวจนรู้สึกห่วงใยมากที่สุดเหมือนจะเป็นญาติของตนเอง เห็นแล้วตื้นตันใจความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทย ร้อยละ 45.5 รู้สึกห่วงใยมาก ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.1 รู้สึกเฉยๆ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.3 รับรู้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติช่วยเหลือ13 ชีวิตติดถ้ำหลวงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 44.4 รับรู้มาก และร้อยละ1.3 รับรู้น้อยถึงไม่รับรู้เลย

เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ต่อการทุ่มเททำงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ53.7รับรู้ถึงการทุ่มเททำงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและร้อยละ45.1รับรู้มากและร้อยละ1.2 รับรู้น้อยถึงไม่รู้เลย นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ98.6 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ เหตุการณ์ช่วยชีวิตคนยามฉุกเฉิน ทุกวินาทีมีค่าที่ต้องช่วยเหลือกัน มีเพียงร้อยละ 1.4 ที่ไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความปลอดภัยที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตก ภูเขา ถ้ำและเกาะแก่งต่างๆ ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น พบว่าร้อยละ89.3เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 10.7 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...