ดร.สุเมธ เปิดสัมมนาโครงการจัดการน้ำที่ลาว

ดร.สุเมธ เปิดสัมมนาโครงการจัดการน้ำที่ลาว

367

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ

ได้มอบความรู้และวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปใช้ต่อไป ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณประชาธิปไตย ประชาชนลาว

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...