ธปท. เปิดตัวธนบัตร 500 และ 1000 รุ่นแรก ร.10

ธปท. เปิดตัวธนบัตร 500 และ 1000 บาท รุ่นแรก ร.10

544

ธปท. เปิดตัวธนบัตร 500 และ 1000 บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 ฉบับจริง ใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ ที่ไม่มีในธนบัตรแบบอื่น ปชช.สามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 61 ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งเครื่อง ATM ทั่วประเทศ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...