สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลเฝ้า

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลเฝ้า

439

 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าถวายคำนับ

80%
Awesome
  • Design
Source สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...