องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

393

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

โดยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมราษฎรเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากโครงการ

โอกาสนี้ องคมนตรีได้ร่วมปล่อยปลารากกล้วย 500 ตัว ปลายี่สกไทย 50,500 ตัว ปลานวลจันทร์ 50,000 ปลาบึก 19 และกุ้งก้ามกราม 2,000 ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นที่โครงการฯ อีกด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...