4 กรกฎาคม คล้ายวันประสูติ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

4 กรกฎาคม คล้ายวันประสูติ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

1,335

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...