เคาะแล้ว!!!ครม.เห็นชอบ VAT 7% ต่ออีก 1 ปี

เคาะแล้ว!!!ครม.เห็นชอบ VAT 7% ต่ออีก 1 ปี

465

คณะรัฐมนตรี มีมติให้คงภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ไว้ที่ 7% ไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  หวังลดค่าครองชีพประชาชน แลกกับรัฐต้องสูญรายได้กว่า 2.5 แสนล้านบาทเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจกำลังขยายตัวต่อเนื่องจากปี 60 ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เผยว่า ครม. เห็นชอบให้ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 6.3% ไม่รวมภาษีท้องถิ่น หรืออัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่น ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 จากเดิมที่จะครบระยะเวลาปรับลด VAT ในวันที่ 30 กันยายน นี้

 

80%
Awesome
  • Design
Source ไทยคู่ฟ้า
Comments
Loading...