โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้มอบครอบครัวทหารบาดเจ็บเครื่องบินตก

โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้มอบครอบครัวทหารบาดเจ็บเครื่องบินตก

474

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัว จ่าสิบเอก ชัชชนันท์ เขื่อนแก้ว อายุ 33 ปี ตำแหน่งนายสิบส่งกำลังกองร้อยทหารราบที่ 1743 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินลาดตระเวน ตกที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขณะบินลาดตระเวนตรวจพื้นที่ และการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งการได้รับพระราชทานแจกันดอกไม้ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...