ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

441

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ บริเวณโดยรอบวัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วัดแคสามเสน เขตดุสิต โดยทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกท่อน้ำ และรางระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้น และถนนรอบบริเวณวัด ตัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์สะอาดตา

ทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และการบำเพ็ญกุศลของประชาชน ณ วัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วัดแคสามเสนได้รับความสะดวกสบาย

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

80%
Awesome
  • Design
Source OHM
Comments
Loading...