มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงจัดอาหารทีมค้นหาหมูป่า

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงจัดอาหารทีมค้นหาหมูป่า

485

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจ ช่วยน้องๆทีมหมูป่า

 

และ ทีมจิตอาสาจาก เชฟในโรงแรมต่างๆ และทีมจิตอาสาแม่บ้านรวมทั้งน้องๆนักศึกษาในพื้นที่หลายภาคส่วน มาช่วยกันทําอาหาร ส่งไปยังกองอํานวยการต่างๆที่ตั้งประจําอยู่หน้าถํ้าหลวง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...