โปรดเกล้าฯพระราชทานเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ3นักบิน

โปรดเกล้าฯพระราชทานเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ3นักบิน

537

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชกาาจังหวัดนครราชสีมา เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนักบินที่เสียชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศ สนับสนุนหน่วย กกล. ป้องกันชายแดน ตามวงรอบ ขาดการติดต่อจากหอบังคับการบินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภายหลังพบว่า ตกอยู่บริเวณเขตใต้บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ วัดดงสวอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และวัดท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

80%
Awesome
  • Design
Source OHM
Comments
Loading...