โปรดเกล้าฯ ผู้ว่ามอบสิ่งของ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

โปรดเกล้าฯ ผู้ว่ามอบสิ่งของ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

399

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นายสมชาย จีระดิษฐ ซึ่งบ้านเรือนไม้ที่อาศัยอยู่ อายุกว่า 100 ปี เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

ได้เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นางสาวเสียงทิพย์ ฤทธิ์เต็ม ซึ่งบ้านที่อาศัยเลขที่ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยททหารในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวของทั้ง 2 คน ด้วย ส่วนด้านที่อยู่อาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.อุทัย
Comments
Loading...