13 กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระองค์โสม

13 กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระองค์โสม

1,241

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเจริญพระชันษา  61 ปี


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...