โปรดเกล้าพระราชทานยศนาวาตรีจ่าเอกสมานกุนัน

โปรดเกล้าพระราชทานยศนาวาตรีจ่าเอกสมานกุนัน

619

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูล มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารนาวาตรีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ่าเอกสมาน กุนัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...