นายกฯเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

นายกฯเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

394

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการฯ MOU22 หน่วยงาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการและพระราชกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูคลองในพื้นที่ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งด้านอื่นๆ เพื่อยังประโยชน์สุขให้บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ตามวิถีแห่งความพอเพียง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่อยู่ริมน้ำและลำน้ำที่มีปัญหา เช่น ผักตบชวา วัชพืช หรือน้ำเน่าเสีย ตื้นเขิน จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวและได้เสนอแผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาของน้ำที่อยู่ในคลอง หนอง บึง คุณภาพชีวิตและชีวิตความเป็นอยู่ จำนวน 5 แผนงาน รวม 606 โครงการ

 

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.
Comments
Loading...