บิ๊กตู่เตรียมลงพื้นที่อุบล-อำนาจเจริญ!

บิ๊กตู่เตรียมลงพื้นที่อุบล-อำนาจเจริญ

762

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการจะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญและประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่ 5/2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 ก.ค. 2561

วันนี้ (17 ก.ค. 61 ) เวลา 14.40 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงร่างกำหนดการภารกิจนายกรัฐมนตรีที่จะเดินลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 07.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ “ไร่ภูตะวัน ออร์แกนนิคฟาร์ม”

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะรับฟังบรรยายสรุปเรื่องโครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ และชมการดำเนินการการสร้างเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ

ส่วนในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางไปยังวัดหนองป่าพง ตำบลโน้นผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกราบสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พร้อมนมัสการเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและพระลูกศิษย์หลวงพ่อชา ต่อจากนั้น เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางต่อไปยังสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง และพบประประชาชน พร้อมเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนั่งรถเยี่ยมชมสวนป่าพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วนและสวนสัตว์อุบลราชธานี และเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” ณ ลานเทียน มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

สำหรับวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญศรีโสธร: อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 5/2561 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นกัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปเยี่ยมชมแอ่งท่องเที่ยวชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน เวลาประมาณ  18.00 น.

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...