โปรดเกล้าฯอาหารพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์5แห่ง

โปรดเกล้าฯอาหารพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์5แห่ง

544

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช อัญเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์จำนวน 5 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จำนวน 187 คน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จำนวน 120 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื้องฟ้า จำนวน 555 คน สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด จำนวน 540 คน และสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (ชาย) จำนวน 720 คน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยได้พระราชทานอาหาร ประกอบด้วย กระเพาะปลา สาลี่ นมจิตรลดา ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ผลไม้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็ก และเยาวชนในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ตามช่วงอายุการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เสริมสร้างสติปัญญาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...