นายกฯเยือนภูฏานเพื่อกระชับความสัมพันธ์2ประเทศ

นายกฯเยือนภูฏานเพื่อกระชับความสัมพันธ์2ประเทศ

547
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยาและคณะ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินของสายการบิน Druk Air ถึงยังเมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏานแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลา 11.00 น.ในประเทศไทย

 ในการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม โดยมี ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน บุคคลสำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งฝ่ายไทยและภูฏานให้การต้อนรับ มีเด็กชาวภูฏานมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีและภริยา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน มอบผ้าคล้องคอพื้นเมืองแก่นายกรัฐมนตรีและการถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน เดินขึ้นแท่นรับความเคารพ และเดินผ่านแถวราชองครักษ์ทหารและตำรวจเกียรติยศ จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังโรงแรมทาจ ทาชิ กรุงทิมพู ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังป้อมปราการทาชิโช และร่วมเดินในขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง Chipdrel ถึงป้อมปราการทาชิโช และมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏานและมีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับดาโช เชริง โตบเกย์ H.E. Dasho Tshering Tobgay นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – ภูฏาน ทั้งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูฏาน และการท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา
80%
Awesome
  • Design
Source กปส.
Comments
Loading...