นายกฯร่วมพิธีจุดตะเกียงเนยและเยี่ยมชมศูนย์โอก็อป

นายกฯร่วมพิธีจุดตะเกียงเนยและเยี่ยมชมศูนย์โอก็อป

427
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ประกอบพิธีจุดตะเกียงเนยตามธรรมเนียมพื้นเมือง ภายในบริเวณเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ เป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านศาสนาโดยทุกวันจะมีประชาชนในกรุงทิมพูจะออกมาสวดมนต์และพบปะกัน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งภายในกรุงทิมพู ซึ่งบริเวณเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จะมี Prayer Wheel ขนาดใหญ่ หรือกงล้อมนตรา มีลักษณะเป็นกระบอกทรงกลม สามารถหมุนได้ เนื่องจากคนภูฏานมีความเชื่อว่า มนตราสามารถล่องลอยไปในอากาศได้เหมือนกับธงมนต์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าได้อธิษฐานขอให้ประเทศและประชาชนไทยและภูฏานมีความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
นายกพร้อมภริยาเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือโครงการผลิตภัณฑ์ วัน เกวัก วัน โปรดัก หรือโอก็อบ ที่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ของไทย พร้อมทั้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภูฏานยืนยันพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน พร้อมทั้งให้แนวทางใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างช่องทางการจำหน่าย
 
นายกรัฐมนตรีพบปะกับอาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน 6 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการ “Friends from Thailand” ที่เป็นความร่วมมือส่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่ภูฏานมีความต้องการ ในสาขาการเกษตร การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสอนภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที

 

โดยชื่นชมทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและภูฏาน ขอให้ทุกคนใช้ความสามารถให้ความรู้ใหม่กับประชาชนภูฏานไปพร้อมกับการรักษาเอกลักษณ์ต่างๆ ไว้ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทีมไทยแลนด์ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือของไทยกับภูฏานและกับประเทศอื่นๆ ด้วย
80%
Awesome
  • Design
Source กปส.
Comments
Loading...