สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพระราชทานขาเทียมผู้พิการจ.สุราษฎร์

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพระราชทานขาเทียมผู้พิการจ.สุราษฎร์

625

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพิการขาขาด มีขาเทียมที่มีคุณภาพสวมใส่ ช่วยเหลือตนเองได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อน ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมที่มีคุณภาพสวมใส่ ช่วยเหลือตนเองได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี.

80%
Awesome
  • Design
Source ปชส.สุราษฏร์
Comments
Loading...