ทูตต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทูตต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

498

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรสจาก 28 ประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้การต้อนรับ ในการนี้คณะยังได้ทดลองดำนาและเยี่ยมชมการงานหัตถกรรม ซึ่งส่งเสริมทักษะอาชีพโดยโครงการภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาสถานที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 สำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย และเพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไว้ใช้ในการเพาะปลูก

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...